Karšu personalizācija un aizsardzība

Vizuālā personalizācija

Bezkontakta viedkartes

Personalizācija ir tādas induviduālās informācijas, kā vārds, uzvārds, derīguma termiņš, kartes īpašnieka foto u.c., atspoguļošana kartē.

 

Kodētā personalizācija

Bezkontakta viedkartes

Informāciju no kartes var nolasīt gan vizuāli, gan ar speciālu ierīču - karšu nolasītāju, skeneru u.c. - palīdzību.

Pretviltošanas aizsardzība

Bezkontakta viedkartes

Pretviltošanas aizsardzība ar papildu elementu palīdzību apgrūtina karšu viltošanu.

Atkarībā no drošības prasībām var tikt izmantotas vairākas pretviltošanas aizsardzības pakāpes.

Vizuālā personalizācija

SIA «ID CS»
Rīga, Artilērijas iela 22-1, LV-1001
e-pasts: info@idcs.lv

www.idcskartes.lv

SĀKUMS | KARTES VISIEM | VISS KARTĒM | MAKETA SAGATAVOŠANA | PAR MUMS